Само в 7DniVarna.bg

Нова мода! Институции следят от въздуха с дрон

7 Dni Varna14.09.20171720
122

В началото на месеца Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши първата си проверка с дрон. Целта на облитането беше да се установят дейности в нарушение на Закона за водите – незаконно водовземане, заустване, изземване на наносни отложения и др. в района на язовир „Цонево“, както и да се проследи състоянието на проводимостта на река Луда Камчия.

На височина около 20-30 метра дронът облетя район от 600 м от стената на яз. „Цонево“ надолу по течението на реката. Дронът показа, че в участък с ширина приблизително 100 м проводимостта на реката не е нарушена и не са открити нерегламентирани дейности.

 Дронът има техническа възможност да се отдалечи на 1,6 км от дистанционното и да достигне около 200 м височина при вятър до 30 м/сек. Използването на новата технология в проверките и в работата на експертите дава възможност за проследяването на по-големи територии за по-кратко време.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *