Само в 7DniVarna.bg

България с по-висока квота за улов на калкан

7 Dni Varna21.10.20172050
turbot-scallop-mousseline-etape-1-480

През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 114 тона, което е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

На 41-та сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, провела се  тази седмица в Черна гора, е отправена препоръка за многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море, с която се определят мерки за опазване на вида в Черно море и количествени ограничения за улова му от страните в региона (България, Румъния, Турция, Русия, Украйна и Грузия).

Към момента квотата за улов на калкан на риболовните кораби на Европейския съюз (ЕС), плаващи под знамето на България и Румъния в Черно море, е в размер на 86,4 тона годишно и се определя ежегодно с регламент на Съвета на ЕС.

Увеличението е сериозен успех за България предвид голямото значение на този вид риболов за сектора и предизвикателството за създаване на условия за равнопоставеност между всички черноморски страни, отчитат от министерството.

По време на сесията на ГКРСМ бяха дискутирани и теми свързани с насърчаването на мерките за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и възможностите за популяризиране на развитието на устойчиви аквакултури в Средиземно и Черно море.