Само в 7DniVarna.bg

Жителите на Генерал Тошево на път да спрат проучванията за газ! Референдумът е валиден!

7 Dni Varna17.12.20174630
20171217_091527

Референдумът в община Генерал Тошево за проучванията и добива за природен газ е валиден. Повече от 40 на сто от имащите право на вот са гласували в допитването.

Въпросът, на който отговаряха жителите на общината, е Против  ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?

За да бъде задължителен, резултатът от референдума трябва да е 50% плюс 1.

В деня на допитването няма подадени жалби и сигнали за нарушения.