Само в 7DniVarna.bg

Горещо! Разходите за отработен час бележат висок ръст! Вижте с колко се увеличават заплатите

pari-1

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са нараснали с 12.2% през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-висок ръст бележат разходите за отработен час в строителството – с 11.9%. Увеличението в услугите е с 11.7 на сто, а в индустрията – с 11.8%.

По икономически дейности повишението на общите разходи за труд е най-чувствително в сектор „Образование“ – с 20.2%, Ръстът на трудовите разходи в сектор „Други дейности“ е 19.1 на сто, а в сектор „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.0%.

С най-нисък процент на нарастване на общите трудови разходи са икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ – с 1.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 3.7%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.9 на сто.