Само в 7DniVarna.bg

Поредна акция! Горски стражари тръгнаха на масирани проверки, натъкнаха се на…

7 Dni Varna21.03.20181300
darva-

45 акта са съставени при масирани проверки в горите във Варненска област. В резултат от засиления контрол на местата с висока концентрация на нарушения служителите на ДГС „Варна” са съставили 19 акта и 10 констативни протокола за незаконната сеч на 9,4 куб. м дърва за огрев.

При обход на територията на ДЛС „Шерба” са съставени 24 акта. Горските стражари са установили нерегламентиран добив на общо 25,5 куб. м дървесина. От нарушителите са конфискувани автомобил, моторен трион и други инструменти за дърводобив. Два акта и констативен протокол са съставени и при интензивната контролна дейност в горите, стопанисвани от ДГС „Суворово”.

Данните за изминалата седмица сочат, че на територията на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършени 545 проверки. 206 от тях са на обекти за добив на дървесина, 201 – на превозни средства, 20 – на ловци, а 118 – на други физически лица. От съставените общо 51 акта само един е за нарушение при лов – в обхвата на ДГС „Нови Пазар”, а останалите са по Закона за горите.