Само в 7DniVarna.bg

Бум на извънбрачни деца! Повече от половината са незаконни, няма да повярвате къде са най-много

7 Dni Varna28.04.20181670
Why-is-My-Belly-Button-Painful-During-Pregnancy

През 2017 г. в област Варна са регистрирани 4 438 родени деца, като от тях 4 413 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 111 деца, или с 2.5%. Коефициентът на обща раждаемост в област Варна през 2017 г. е 9.3‰, а през предходната 2016 г. той е бил 9.6‰. Броят на живородените момчета (2 329) е с 245 по-голям от този на живородените момичета (2 084), или на 1 000 родени момчета се падат 895 момичета.

Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.5‰, а в селата – 8.6‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.6 и 9.4‰. Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Варна е 1.44. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.22 деца, а през 2016 г. – 1.45 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.9 години през 2016 г. на 28.1 години през 2017 година. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2 587, или 58.6% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания е по-висок в селата (73.4%) отколкото в градовете (56.0%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.