Само в 7DniVarna.bg

Бедни ли са бедните? БЧК раздава пакети с храна на нуждаещи се, те не си я искат

7 Dni Varna29.04.20181200
produkti Vtori transh

Българският Червен кръст удължава срока за раздаване на хранителни продукти на социално слаби. Много хора имат право да ги получат, но не си ги търсят, коментираха от Дирекцията за социално подпомагане.

Пунктовете в град Варна са на следните адреси:

 • За район „Владислав Варненчик“ – пазар до кметството, помещение на сдружение „Варненец“

Работно време: от 8.30 до 12.30 – всеки работен ден.

 • За район Приморски – кв. Чайка, бл.67, пенсионерски клуб

Работно време: от 8.30 до 12.30 – всеки работен ден.

 • За район Аспарухово – ул. „Кишинев“ 15, пенсионерски клуб

Работно време: 8.30 до 12.30 ч. всеки работен ден

 • За район Младост и район „Одесос“ – ул. „Самарско знаме“ №1

Работно време: от 8.30 до 12.30 ч. – всеки работен ден.

Раздаването ще продължи до 11 май 2018 г. и на включените в списъците се полагат по 16,320 кг от 7 вида храни: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг .

Право на тази помощ имат:

 • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;
 • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
 • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
 • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
 • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
 • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
 • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.