Само в 7DniVarna.bg

Платихте ли си данъците? Побързайте, остават само няколко часа, в които можем да получим…

7 Dni Varna30.04.2018680
pari-1

Днес е последният ден, в който предплатилите за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, ползват 5% отстъпка. За останалите плащането става на две равни вноски: първата – до 30.06.2018 г., а втората –  до 31.10.2018 г.

Патентният данък се заплаща на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2018г., до 30.04.2018г., до 31.07.2018г. и до 31.10.2018г.  Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:
–  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ) с работно време:
09.00 ч.- 17.30 ч.
–  бул.”Ген.Колев” No 92 (район Приморски) с работно време: 09.00 ч.- 17.30 ч.
–  Площад „Мусала” – „Информационен център“ с работно време: 09.00 ч.- 17.00 ч.
–  Община Варна Бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) с работно време 09.00 ч.-17.00 ч..
–  Аспарухово -Сграда Район Аспарухово ул.“Народни будители“ №2 с работно време 09.00 ч.-17.00 ч;

Внедрени терминални устройства за плащане с банкови карти (ПОС-терминал) има в следните офиси на дирекцията:
–  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център);
–  бул.”Ген.Колев” No 92 (район Приморски);
–  Площад „Мусала” – „Информационен център“.

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.
„Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00
BIC:CECBBGSF
Код за вид плащане
Патентен данък                                        44 14 00
Данък върху недвижимите имоти            44 21 00
Такса за битови отпадъци                        44 24 00
Данък върху превозните средства          44 23 00
Туристически данък                                  44 28 00

На касите на „Информационно обслужване” АД – клон Варна разположени на следните адреси: Маркет Варна ул. “Иван Срацимир” № 2 (Колхозен пазар до Билла) с работно време от 08.30 ч.-12.30ч. 13.00 ч.-16.30 ч. и офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 с работно време от 8.30 ч.-12.30ч. до 13.00 ч.-16.30ч.

В офисите на ИЗИПЕЙ АД.
По Интернет, чрез www.ePay.bg
В офиси на ЦКБ АД – клон Варна.
В офиси на банка Пиреос
В офиси на Банка ДСК.
В клонове на Български пощи.

“Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП” със следния линк https://inetdec.nra.bg
През онлайн платформата на www.transcard.bg за притежателите на кредитни карти транскарт

Информация за размера на задълженията Ви може да получите на гише „Информация” в Дирекция Местни данъци”  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.