Само в 7DniVarna.bg

КЕВР подпука “ВиК-Добрич”! Започнаха извънредни проверки заради много честите аварии в града!

Вода

По повод медийни публикации за зачестили аварии по водопроводната инфраструктура на “ВиК Добрич” АД, заради които голям брой жители на града, обществени и здравни заведения периодично са с нарушено водоподаване, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов изиска от ръководството на ВиК дружеството да предостави на Комисията информация за причините за авариите и предприетите мерки, съобщиха от регулатора.

Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове, уточниха от КЕВР.

В 3-дневен срок “ВиК Добрич” АД трябва да представи на Комисията анализ на причините за нарушеното водоснабдяване, информация за предприеманите мерки и точен разчет за сроковете, в които ще бъдат реализирани мерките за нормализиране на ситуацията, допълниха от регулатора. След получаване на цялата искана информация КЕВР ще изготви доклад от извършената проверка, който ще бъде публично обявен.

При констатирани нарушения от страна на “ВиК Добрич”, Комисията ще предприеме предвидените в нормативната уредба административно-наказателни мерки, се посочва в съобщението.