Само в 7DniVarna.bg

Строим, та пушек се вдига! Издадоха разрешителни за градеж на десетки сгради

7 Dni Varna10.05.2018810
991-ratio-sysedi-pritesneni-ot-romi-v-izostavena-kooperaciia

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 108 жилищни сгради с 687 жилища в тях и 120 775 кв. м разгъната застроена площ и на 58 други сгради с 46 037 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 6.9%, броят на жилищата в тях – с 1.4%, докато общата им застроена площ нараства с 19.4%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 205 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив със 176 броя. През първото тримесечие на 2018 г. в област Варна е започнал строежът на 83 жилищни сгради със 734 жилища в тях и със 76 456 кв. м обща застроена площ и на 28 други сгради с 53 713 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 21.0%, жилищата в тях – с 20.1%, а общата им застроена площ – с 48.2%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 3.7%, а тяхната РЗП нараства със 130.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 1.2%, жилищата в тях – с 68.3%, а разгънатата им застроена площ – с 14.5%. Броят на започнатите други видове сгради бележи ръст с 21.7%, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 78.7%.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив – 140 жилищни и 66 други сгради, следвана от област София (столица) – 123 жилищни, 7 административни и 19 други сгради и област Бургас – 91 жилищни, 3 административни и 29 други сгради.