Само в 7DniVarna.bg

Трети сме в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради, преди нас са…

7 Dni Varna17.05.2018930
991-ratio-sysedi-pritesneni-ot-romi-v-izostavena-kooperaciia

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2018 г. е 67, а новопостроените жилища в тях са 349. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 14.1%, а жилищата в тях намаляват със 111, или с 24.1%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 83.6%, с тухлена – 13.4%, с панелна – 1.5%, а с друга – 1.5%

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите Пловдив – 89 сгради с 290 жилища и Бургас – 70 сгради с 249 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (52.7%), следват тези с три стаи (24.4%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 3.7%

Варна е пета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Плевен – 73.3 кв. м, следвана от областите Враца – 79.0 кв. м, Велико Търново – 80.0 кв. м и Шумен – 80.4 кв. м. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 258.0 кв. м и Търговище – 240.5 кв. метра.