Само в 7DniVarna.bg

Имате ли опасни отпадъци? От днес до събота ги изхвърляме безплатно в няколко пункта

7 Dni Varna17.05.2018530
Мобилен пункт приема опасни отпадъци от бита-20120205-OO_SO

Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата. В дните до 19-ти май пунктът ще бъдат разположен в определени точки във всеки район в града, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. Следващите дати, на които ще могат да се предават опасни отпадъци, са: от 18-ти до 21-ви юли и от 26-ти до 29-ти септември.

Видовете отпадъци, които гражданите ще могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:

17-ти май

–          от 9 до 12,45ч. – пазар на ул. „Моряшка“, район „Аспарухово“

–          от 13,45-17,30ч. – пазар „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, район „Одесос“

 

18-ти май

–          от 9 до 12,45ч. – паркингът до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл. 138, район „Младост“

–          от 13,45-17,30ч. – паркингът до „Супермаркет 5“ срещу бл. 302, район „Вл. Варненчик“

 

19-ти май

–           от 9ч. до 14ч. – паркингът до сградата на Община Варна – до бариерата, в близост до бул. „Осми Приморски полк“