Хотелиерите избиват рибата! Вижте колко спечелиха само за месец преди пика на сезона!

7 Dni Varna13.07.20181650
77436492

Приходите от нощувки през май в област Варна достигат 17.1 млн. лв., или с 37.9% повече в сравнение със същия месец на миналата година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 48.8% и намаление от български граждани – с 2.3%.

През май 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди във Варненско са реализирани 87.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.7% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.7% от нощувките на български граждани и 9.3% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 31.6 и 2.9%.

През май 2018 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 118.1 хил., от Румъния – 48.2 хил., от Полша – 26.8 хил. и от Франция – 24.9 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през май 2018 г. се увеличават с 29.7% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 103.0 хиляди. От всички пренощували лица 29.2% са българи, като по-голяма част от тях (43.3%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 73.0 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 28.9%, след тях се нареждат тези от Румъния – 26.5%, от Франция – 7.8% и от Полша – 6.4%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 84.7% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.4.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. е 25.8%, като се увеличава с 6.2 процентни пункта в сравнение с май 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 33.2%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 13.7%, и с 1 и 2 звезди – 12.7%.